Novosti

article

Posjeta Kompostani

U srijedu 12.decembra sa početkom u 10:00 ujutro učenici i profesori Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, te učenici i nastavnici OŠ Velešićki heroji, zajedno sa članovima projektnog tima COOR-a prisustvovali su stručnoj prezentaciji procesa rada u kompostani za biootpad KJKP „Park“ d.o.o. u Sokolović koloniji od strane prof.dr Mufika Muslića, a u okviru projektnih aktivnosti projekta „Partnerstvo za okoliš-Zajednička akcija za Park šuma Hum“ koji finansira Općina Novo Sarajevo.

 

Prisutni su imali priliku obići prostor gdje se vrši usitnjavanje biootpada pomoću drobilicate separacija i prosijavanje komposta, odnosno biootpada, čime se omogućava prosijavanje oko 500.000 litara lumbri humus-a (legla kalifornijskih glista), a što se do sada radilo “ručno” i za što je bio potreban veći broj radnika.