Novosti

article

Radionice u okviru projekta „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“

U okviru projekta „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“, u periodu od 18. do 20.02.2019. godine, COOR je realizirao radionice „Rastavi-sastavi“ za izradu predmeta od E-otpada u 5 OŠ u Općini Centar (Alija Nametak, Nafija Sarajlić, Hasan Kikić, Safvet-beg Bašagić i Silvije Strahimir Kranjčević).

 

U periodu od 22. do 26.02.2019. realizirane su radionice „Reciklaža za sve“ za izradu predmeta od ambalažnog otpada, u tri osnovne škole Općine Centar (Nafija Sarajlić, Safvet-beg Bašagić i Silvije Strahimir Kranjčević), a 14. i 15.03.2019. godine realizovane su i preostale dvije radionice u Osnovnim školama Hasan Kikić i Alija Nametak.