Novosti

article

Posjeta izletištima Barice, Čavljak, Park prirode Grdonj i zaštićenom pejzažu Bijambare

U okviru projekta „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“ 28 i 29.05.2019. godine realizirana je zajednička posjeta učenika i nastavnika  5 osnovnih škola (Safvet–beg Bašagić, Alija Nametak, Nafija Sarajlić, Silvije Strahimir Kranjčević i Hasan Kikić),  korisnika Centra za zdravo starenje Općine Centar i predstavnika COOR-a, izletištima Barice, Čavljak, Park prirode Grdonj i zaštićenom pejzažu Bijambare.

Cilj posjete bio je unaprjeđenje informiranosti, podizanje svijesti  i edukacija ciljnih grupa o zaštićenim prirodnim i speleološkim vrijednostima u Općini Centar i Kantonu Sarajevo.