Novosti

article

Porodični i ekološki dan Općine Centar

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo u mjesecu junu 2019. godine završava sa aktivnostima na projektu „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“ koji traje 10 mjeseci. Projekat je odobren u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar.

Pozivamo Vas da u subotu 08.06.2019.godine, u periodu od 10.00 do 16.00 sati, posjetite Pionirsku dolinu u kojoj će se održati manifestacija ''Porodični i ekološki dan Općine Centar'', te u okviru iste i završni događaj na projektu „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“. Taj dan planiran je izuzetno bogat i raznolik program za sve uzraste.

COOR će u partnerstvu sa saradnicima na projektu (EKOPAK i ZEOS Eko-sistem), te učenicima i nastavnicima 5 osnovnih škola iz Općine Centar (OŠ Safvet-beg Bašagić, OŠ Hasan Kikić, OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, OŠ Nafija Sarajlić i OŠ Alija Nametak) postaviti eko kutak u okviru kojeg će se realizovati kreativna radionica za izradu predmeta od ambalaže i ambalažnog otpada, te izložba kreativnih radova od otpada koje su škole uradile u proteklom periodu. Istovremeno, u eko kutku posjetitelji će se moći upoznati sa svim aspektima pravilnog odlaganja otpada i reciklaže, te se družiti sa našim maskotama. Posjetitelji će moći čuti korisne i vrijedne informacije o zaštiti okoliša uz zabavan program i druženje. Cilj ovih aktivnosti je unaprijediti javnu svijest i povećati informiranost građana o zaštiti okoliša i reciklaži u Općini Centar.

Završni događaj na projektu „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“ je ujedno i doprinos COOR-a u obilježavanju 5 juna-Svjetskog dana zaštite okoliša na području Općine.