Novosti

article

Početak projekta „Čuvajmo okoliš zajedno - učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“

Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) započeo je implementaciju projekta pod nazivom „Čuvajmo okoliš zajedno - učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“. Projekat je odobren u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar.

Saradnici na projektu su: EKOPAK, d.o.o.  i  KJKP Rad,  d.o.o.

Specifični ciljevi projekta su:

-          Unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnika i stanovništva Općine Centar o zaštiti okoliša;

-          Podići svijest učenika i nastavnika u osnovnim školama, predstavnika poslovnih subjekata, te građana u odabranoj MZ o selektivnom prikupljanju otpada u Općini Centar; 

-          Doprinijeti povećanju selektivno prikupljenog ambalažnog otpada na području Općine Centar kroz aktivizam.

Ciljne grupe na projekta su :

 Primarna ciljna grupa su ekološke sekcije nižih i viših razreda tj. nastavnici/voditelji sekcija i učenici članovi sekcija u 3 osnovne škole: OŠ Nafija Sarajlić, OŠ Hasan Kaimija i OŠ Silvije Strahimir Kranjčević  na području Općine Centar.

Druga ciljna grupa su Savjet u 1 MZ (Trg Oslobođenja-Centar), predstavnici minimalno 20 poslovnih subjekata, 50 domaćinstava i kućnih savjeta u zgradama koje gravitiraju „zelenom otoku“ (na raskršću ulica Kaptol/Mehmeda Spahe).

Planirane aktivnosti na projektu su:

  1. Mobilizacija učesnika i predstavljanje projekta
  2. Edukativni rad sa ekološkim sekcijama u školama o specifičnim temama zaštite okoliša
  3. Saradnja i rad sa građanima i poslovnim subjektima u cilju unapređenja selektivnog prikupljanja otpada
  4. Aktivizam učenika i građana u cilju zaštite okoliša i selektivnog prikupljanja otpada i medijska promocija projekta
  5. Upravljanje projektom

Vrijeme realizacije projekta: novembar 2019 - juni 2020. godine.

Kontakt osobe za detaljnije informacije o projektu su:

Ažurne informacije o projektnim aktivnostima možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/CentarZaOkolisnoOdrziviRazvoj/

#COOR #ReLOaD #KJKPRAD #EKOPAK #opcinacentarsarajevo #UNDPBIH #LokalnaDemokratija #WesternBalkans