Novosti

article

Početak projekta „Izrada priručnika o strateškoj procjeni uticaja na okoliš (SPUO) u Kantonu Sarajevo“.

Sredinom oktobra 2019. godine počeo je sa implementacijom projekat „Izrada priručnika o strateškoj procjeni uticaja na okoliš (SPUO) u Kantonu Sarajevo“. Projekat implementira Centar za okolišno-održivi razvoj (COOR) Sarajevo, a finansira Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (MPUGIZO KS).

Generalni cilj projekta je učinkovitije prostorno planiranje, planiranje programa i strategija iz različitih oblasti i zaštita okoliša u KS. Specifični ciljevi projekta su: (i) Mobilizacija, prikupljanje informacija/podataka, te izrada priručnika o SPUO u KS; (i) Konsultacije i saradnja sa MPUGIZO KS u cilju prikupljanja podataka i informacija o problemima i trenutnoj praksi provođenja kantonalne Uredbe o SPUO, ključnim poteškoćama, te mogućnosti i potrebi izmjena iste; te (iii) Podizanje svijesti i obuka ciljanih zainteresiranih strana (predstavnika nadležnih općinskih službi, Zavoda za planiranje razvoja KS, konsultanata) o procesu SPUO u KS prema kreiranom priručniku.

19 novembra 2019. godine, u multimedijalnoj sali Vlade Kantona Sarajevo, održan je jednodnevni trening za zaposlenike MPUGIZO KS koji rade u sektoru zaštite okoliša i prostornog planiranja, predstavnike Zavoda za planiranje razvoja KS, Kantonalne javne ustanova za zaštićena prirodna područja, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te COOR-a. Trening su pripremili i realizovali stručnjaci iz firme ZaVita, d.o.o. Ljubljana, Matjaž Harmel i Aleksandra Krajnc. Fokus treninga bio je na temi „Faza screening-a u okviru SPUO“. Prezentirana je međunarodna regulativa i proces SPUO. Također, detaljno je prezentirana faza screening-a i provjere. U drugom dijelu treninga učesnici su radili na konkretnim primjerima.

Kontakt osobe za detaljnije informacije o projektu su: Mr Dragana Selmanagić (dragana@coor.ba ) i Sanela Krdžalić (sanela@coor.ba ); tel: 033-212-466/7.