Novosti

article

Uspješno realizovana Kreativna radionica ZA IZRADU LETKA za promociju Parka šuma Hum i Spomen parka Vraca u OŠ Malta u okviru projekta "Jačanje partnerstva - Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti" koji finansira Općina Novo Sarajevo

U okviru Aktivnosti 5.2.projekta "Jačanje partnerstva - Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti" koji finansira Općina Novo Sarajevouspješno je realizovana Kreativna radionica ZA IZRADU LETKA za promociju Parka šuma Hum i Spomen parka Vraca.

Naime, u prostorijama OŠ Malta 27.11.2019. godine sa početkom u 12 h predstavnici Centra za okolišno održivi razvoj COOR Sarajevo su zajedno sa nastavnim osobljem i učenicima osnovnih škola učesnica u projektu (OŠ Malta, OŠ Pofalići i OŠ Velešićki heroji) na osnovu predviđenog programa zajednički realizovali Kreativnu radionicu za izradu radova koji će poslužiti za dizajn budućeg letka. Učenici su zajedno sa školskim koordinatorima unaprijed osmislili koje će tehnike koristiti za izradu radova u vidu plakata, razglednica, čestitki, brošura itd. OŠ Velešićki heroji je koristila crtani strip kao vid izražavanja za poruke građanima, dok je OŠ Malta osmislila da porukama, ukrašavanjem i fotografijama prirodnih područja Parka šuma Hum i kulturno-historijskog nasljeđa Spomen parka Vraca izradi izgled budućeg letka, kao i razglednice. OŠ Pofalići je izradila jedan zajednički plakat sa simbolom Parka šuma Hum TV repetitorom i predloženim modelom budućeg izgleda ovog područja kao buduće turističke destinacije sa porukom za očuvanje prirodnih vrijednosti mješovite šume crnog bora, smrče i javora.

Cilj ove aktivnosti bio jeda se povežu učenici tri osnovne škole učesnice u projektu da zajednički rade na osmišljavanju izgleda letka koji se treba štampati kroz projekat i predati Općini Novo Sarajevo i Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, a koji će poslužiti za promociju prirodnih vrijednosti Parka šuma Hum i Spomen parka Vraca.

Sveukupni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.