Novosti

article

Edukativna predavanja u sklopu projekta "Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar"

 

U sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“, u periodu od 02-10.12.2019. godine održali smo edukativna predavanja za učenike ekoloških sekcija u osnovnim školama „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“. 

Naučili smo:

 1. Prosječan čovjek godišnje proizvede 386 kilograma otpada kojim uništavamo našu životnu okolinu;
 2. Količine otpada možemo smanjiti ukoliko naučimo pravilno upravljati otpadom:
 1. Smanjiti količinu otpada koju proizvodimo,
 2. Ponovo upotrebljavati,
 3. Vršiti povrat ili reciklažu,
 4. Pravilno odlagati,
 1. U Općini Centar postoje zeleni otoci gdje je moguće odložiti razdvojeni otpad, zbog toga je važno da svakodnevno stvaramo dobre navike i u svom domu odvajamo otpad (plastiku i metal u žutu kantu, staklo u zelenu kantu, papir u plavu kantu);
 2. Stvaranjem dobrih navika u našem domu pomažemo u borbi protiv zagađenja naše životne okoline i udruženim snagama stvaramo ljepšu i zdraviju budućnost za sve nas.

Naučili smo i:

 1. Da za ljudsku upotrebu imamo samo 1% vode na Zemlji i da je od velikog značaja njeno očuvanje;
 2. Da je veoma važno da vodu koristimo racionalno i da ne dopuštamo da teče bez razloga;
 3. Da je veoma važno da se brinemo i o otpadnim vodama i da ne zagađujemo naše rijeke jer tako čuvamo našu životnu okolinu.

Također, naučili smo da je veoma važno da učimo naše školske drugare, prijatelje i našu porodicu pravilnom odnosu prema životnoj okolini.

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI

ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad #coor