Novosti

article

Završna manifestacija projekta „Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti“

19. decembra 2019. godine u prostorijama Srednje škole za okoliš i drvni dizajn održana je Završna manifestacija projekta “Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti“. Projekat „Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti” finansira Općina Novo Sarajevo.

Na manifestaciji kojoj je prisustvovao općinski načelnik Nedžad Koldžo, predstavljene su prezentacije učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, te uručene zahvalnice i nagrade učesnicima.

U projektu su učestvovali učenici  OŠ „Malta“ koji su predstavili kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe Spomen parka Vraca, dok je prezentacija OŠ „Pofalići“ bila posvećena prirodnim vrijednostima Parka šuma Hum.

Ovom prilikom, učenici OŠ „Velešićki heroji“ fokusirali su se na njihov angažman u proteklom periodu i ukazali na okolišne probleme u Parku šuma Hum.

Planom rada za praktičnu/terensku nastavu usklađenu sa mjerama u Akcionom planu za Park šuma Hum predstavila se Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, a učenici Elektrotehničke škole za energetiku prikazali su edukativno reklamni film za promociju Parka šuma Hum i Spomen parka Vraca.

Predstavljeni su i ostali rezultati projekta koji se odnose na Plan angažmana MZ na implementaciji mjera iz Akcionog plana za Park šuma Hum, kao i Inicijative prema Općini za rješavanje glavnih okolišnih problema za Spomen park Vraca.

Sveukupni cilj projekta Udruženja „Centar za Okolišno Održivi Razvoj– COOR Sarajevo” je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.