Novosti

article

Održane eko-radionice „Reciklaža i ponovno korištenje je naš cilj!“

U periodu od 23. do 27.12.2019. godine sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ sa članovima ekoloških sekcija osnovnih škola „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“ realizirane su eko-radionice na temu „Reciklaža i ponovno korištenje je naš cilj!“.

Učenici ekoloških sekcija izrađivali su kreativne predmete od ambalaže i ambalažnog otpada, a koji će biti i predmet takmičenja u nastavku projekta.

Kreativnost i mašta mogu svašta- smanjiti količine otpada za odlaganje, reciklirati i dobiti novu vrijednost su naše zajedničko opredijeljenje!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad #coor