Novosti

article

Animiranje stanovnika i pravnih subjekata za selektivno prikupljanje otpada

U sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ u periodu od decembar 2019. do januara 2020. godine smo provodli aktivnosti u kojima smo direktno radili sa domaćinstvima i pravnim subjektima.

U ovom periodu smo radili na animiranju domaćinstava i pravnih subjekata za uključivanje u kampanju (anketiranje građana, dopisi za pravna lica), organizovali edukaciju o pravilnom postupanju sa otpadom i dijelili specijalne setove cekera i posuda za dvolinijski sistem prikupljanja otpada.

Kampanja selektivnog razdvajanja i odlaganja otpada u domaćinstvima je započela 20 januara 2020. godine. Domaćinstvima, koja su kroz anketiranje iskazala interes za učešće u kampanji, podijeljeni su cekeri, higijenske rukavice, vage, tabele za registraciju količina otpada i edukativni materijali.

Pravnim subjektima poslali smo dopise o planiranoj kampanji, nakon čega smo realizovali sastanke koji su imali za cilj podjelu edukativnih materijala i postizanje dogovora za podjelu posuda za dvolinijsko odvanja otpada koju će realizivati KJKP „Rad“.

Sastanci sa predstavnicima poslovnih subjekata KJKP Tržnice-Pijace Sarajevo, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Centralna banka BiH i Vrhbosanska nadbiskupija, čije je sjedište u neposrednoj blizini „zelenog otoka“ na raskršću ulica Mehmeda Spahe - Kaptol su realizovani u utorak, 21.01.2020. godine.

Da bi unaprijedili stanje javne higijene na ovom „zelenom otoku“, potrebno je da i građani i pravni subjekti pravilno selektiraju i odlažu otpad.

Kroz direktnu saradnju i aktivizam sa građanima i poslovnim subjektima, KJKP Rad i COOR žele unaprijediti način selektivnog prikupljanja i odlaganja otpada, stanje javne higijene i zaštitu okoliša na „zelenom otoku“ na raskršću ulica Mehmeda Spahe - Kaptol koji je jedini u urbanom dijelu Općine Centar.

Pridružite se i vi našoj kampanji!

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U OPĆINI CENTAR ZAJEDNO!

#ReLOaD#ReLOaDBiH#LokalnaDemokratija#ZapadniBalkan

#opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic#OSHasanKaimija#OSNafijaSarajlic#ekopak#kjkprad

#coor