Novosti

article

Pridružite nam se u kampanji selektivnog odvajanja i prikupljanja ambalažnog otpada!

Pridružite nam se u kampanji selektivnog odvajanja i prikupljanja ambalaže i ambalažnog otpada koja počinje 20. januara u Općini Centar u oviru projekta "Čuvajmo okoliš zajedno - učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar".

 

Više informacija možete pronaći na linku ispod:

https://www.facebook.com/CentarZaOkolisnoOdrziviRazvoj/videos/173597430558511/

 

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar

#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad

#coor