Novosti

article

Realiziran drugi interni trening u okviru projekta „Izrada priručnika o SPUO u KS“

U okviru projekta „Izrada priručnika o SPUO u KS“, u ponedjeljak 03.02.2020. godine u sali COOR-a održan je jednodnevni trening za zaposlenike MPUGIZO KS koji rade u sektoru zaštite okoliša i prostornog planiranja, te članove COOR-a.

Trening su pripremili i realizovali stručnjaci iz firme ZaVita, d.o.o. Ljubljana, Matjaž Harmel i Aleksandra Krajnc. Fokus ovog treninga bio je na temu harmonizacije i unaprjeđenja postojeće kantonalne Uredbe o strategijskoj procjeni planova i programa na okoliš, sa budućim novim Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, zahtjevima EU Direktive o SPUO i Zakona o prostornom uređenju KS.

Također, detaljno je prezentiran prijedlog sveukupnog procesa provođenja SPUO u kontekstu postojećeg Zakona o prostornom uređenju KS i prijedloga unaprjeđenja Uredbe o strategijskoj procjeni planova i programa na okoliš u KS.