Novosti

article

Održane edukacije učenika od strane Ekopak d.o.o. i firme Kesa d.o.o.

U sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ u periodu od 10. do 12. 02. 2020. godine održali smo edukaciju za učenike ekoloških sekcija u osnovnim školama „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“. Predavanja su pripremili predstavnici ovlaštenog operatera za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom Ekopak, d.o.o. i firme Kesa, d.o.o. kompanije koja se bavi izradom odjevnih predmeta i asesoara od recikliranih kesa.

Nakon edukacije članovima ekoloških sekcija podjeljeni su cekeri za selektivno odvanje otpada (plastika/staklo/papir) koje je izradila firma Kesa d.o.o. i koji se koriste u kampanji selektivnog prikupljanja i odvajanja ambalaže i ambalažnog otpada.

Naučili smo:

1. Savremeni sistemi upravljanja otpadom zasnivaju se na osnovnim principima: (i) Izbjegavanje nastanka otpada; (ii) Smanjenje otpada; (iii) Ponovna upotreba; (iv) Reciklaža; (v) Obrada i (vi) Odlaganje (deponovanje).

2. Izbjegavanje nastanka otpada, počinje već pri odabiru proizvoda u kupovini. Odgovornost prema okolišu iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje svakodnevno kupujemo.

3. Vrlo je važno da prije kupovine provjerimo da li je proizvod označen znakom “Zelena tačka”.

4. “Zelena tačka” se stavlja na ambalažu proizvoda, a krajnjem potrošaču daje do znanja da, nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, postoji sistem koji će se za tu ambalažu pobrinuti, prikupiti je i reciklirati, umjesto da završi na deponiji ili u okolišu.

5.Kada bi ispravno odvajali otpad koji se može ponovo preraditi, a koji je korisna sirovina, mogli bi smanjiti količine otpada za 89%.

6. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce može proizvoditi svjetlo četiri sata uz pomoć klasične sijalice ili obezbijediti rad kompjutera u trajanju od tri sata. Kada recikliramo staklo, 50% manje zagađujemo vode u odnosu na proizvodnju nove boce iz prirodnih resursa. Boci od stakla potrebno je 4000 godina da se raspadne u prirodi, a i više na odlagalištu. Jedino se u moru boca može brže raspasti uslijed mehaničkih gibanja. Rudarenje i transport materijala za proizvodnju stakla proizvodi dodatnih 200 kilograma otpada za svaku tonu proizvedenog stakla.

7. Za proizvodnju jednog cekera od iskorištenih plastičnih kesa potrebno je minimalno 30 kesa, koje se kroz poseban proces čiste i pripremaju za izradu novog predmeta. Pored smanjenja PVC otpada u okolišu, što stvara bolje uslove za zdrav život, Kesa d.o.o. stvara i nova radna mjesta za osobe sa poteškoćama u razvoju koje redovno uključuju u proces proizvodnje.

 

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI

ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #undpbih #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan 

#opcinacentar #OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad

#coor