Novosti

article

Održana edukativna predavanja na temu NATURA 2000 ekološka mreža zaštićenih područja

U sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“, u periodu od 18. do 26.02.2020. godine održali smo edukativna predavanja za učenike ekoloških sekcija u osnovnim školama „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“.
Naučili smo da je:
• Natura 2000 je ekološka mreža zaštićenih područja na području Europske unije;
• Najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu;
• 1992 – uredba o zaštiti najozbiljnije ugroženih staništa i vrste diljem Europe;
• Ovi zakoni zovu se: Direktiva o staništima i Direktiva o pticama;
• Ove dvije direktive temelj su nastanka mreže Natura 2000 zaštićenih područja.
Naučili smo i da:
• Natura 2000 obuhvata oko 18 % teritorija u zemljama Europske unije;
• BiH se kroz svoje zakone o zaštiti prirode ali i obavezama koje je preuzela u harmonizaciji propisa i ispunjavanju uslova sa EU obavezala da će sprovesti Direktive EU pa samim tim i dio o NATURA 2000;
• WWF Živuće srce Europe – tokom 2007. godine;
• Prvi projekat je rađen 2010. – NATURA 2000 u BiH;
• Projekat nastavljen 2015. – odabir pilot područja u BiH;
• 2018. – identificirana staništa i vrste u BiH za NATURA 2000.

Također, naučili smo da je veoma važno da učimo naše školske drugare, prijatelje i našu porodicu pravilnom odnosu prema životnoj okolini.
UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI
ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!
#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan

 #opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad 

#coor