Novosti

article

Zavrsna manifestacija za građane u okviru projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – Učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“

U ponedjeljak 29.06.2020.godine, u sjedištu Mjesne zajednice Trg Oslobođenja-Centar održana je završna manifestacija za građane u okviru projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – Učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“. Projekat je trajao 8 mjeseci (novembar 2019-juni 2020. god.), a odobren je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar. Saradnici na projektu bili su Ekopak, d.o.o. Sarajevo i KJKP Rad, d.o.o. Sarajevo.

Sveukupni cilj projekta bio je poboljšati informiranost građana o zaštiti okoliša, podići svijest, te poboljšati selektivno prikupljanje i pravilno odlaganje ambalaže i ambalažnog otpada u Općini Centar.

Na manifestaciji su prisustvovali načelnik Općine Centar, prof. dr Nežad Ajnadžić, predstavnici UNDP- ReLOaD program u BiH, nadležnih općinskih službi, članovi Savjeta MZ Trg Oslobođenja-Centar, građani koji su aktivno učestvovali u projektu, te predstavnici KJKP RAD-a i COOR-a. Načelnik Općine Centar se zahvalio COOR-u na realiziranim aktivnostima, te konkretnom doprinosu edukaciji, podizanju svijesti građana i aktivizmu o ispravnom postupanju sa ambalažnim otpadom. Također, dao je punu podršku svim budućim ekološkim projektima koje provode timski organizacije civilnog društva u saradnji sa MZ i građanima. Pored načelnika, prisutnima su se obratili predstavnici UNDP, Savjeta MZ, KJKP Rada, građana i COOR. Potom su Savjetu MZ i učesnicima podijeljene zahvalnice, promotivni cekeri, zaštitne maske i rukavice, dezinfekcioni materijal, te hrana i osvježenje. Manifestacija je završena zajedničkim sađenjem cvijeća na zelenim površinama oko prostora MZ.

COOR se i ovom prilikom zahvaljuje sekretaru i članovima Savjeta MZ Trg Oslobođenja-Centar, nadležnim općinskim službama (za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, te za investicije, komunalni razvoj i planiranje) i građanima koji su dali punu podršku i aktivno se uključili u projekat.

Pokazali smo da timskim i koordiniranim radom, uz intenzivnu komunikaciju i aktivizam sa građanima u Općini Centar možemo značajno unaprijediti stanje javne higijene i zaštititi okoliš.

Nadamo se novim okolišnim projektima i aktivnostima sa građanima u Općini Centar.

 

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #undpbih #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar #OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad #COOR