Projekti

article

Mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH

Projekat “Mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH” finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) - Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina, a provode gа Unija ekologa -UNECO iz Beograda i Centar za okolišno održivi razvoj-COOR iz Sarajeva. Opštine koje su obuhvaćene projektom su Bratunac, Zvornik i grad Bijeljina iz BiH, te Ljubovija, Mali Zvornik i Bogatić iz Republike Srbije. Projekat traje 24 mjeseca odnosno od 01.12.2012.-30.11.2014. Ukupna vrijednost projekta iznosi 256.030,60 EUR. 86% od ukupne vrijednosti projekta finansira EU, dok 16,4% finansiraju UNECO i COOR.

Opšti cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju prekogranične regije Srbija-BiH poticanjem prekogranične saradnje između svih relevantnih zainteresiranih strana i participativnog pristupa u integriranom upravljanju prirodnim resursima u slivu rijeke Drine.

Specifični ciljevi projekta su: (i) Jačanje kapaciteta lokalne samouprave u oblasti upravljanja prirodnim resursima (kroz edukativne i praktične treninge); (ii) Kreiranje strateškog pristupa zaštiti i korištenju prirodnih resursa na lokalnom nivou (kroz izradu Studije o održivom korištenju i zaštiti prirodnih resursa, odnosno kroz zajedničko definisanje vizije, ciljeva i aktivnosti u okviru Akcionog plana), (iii) Unapređenje međusobne saradnje i komunikacije među svim zainteresiranim stranama u regiji, posebno između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti (kroz zajednički rad na izradi Akcionog plana i kroz otvorene forume koji će organizovati na način da prate svaki segment izrade Akcionog plana).

Detaljnije informacije su dostupne na web stranici projekta: http://www.greening.rs/

Pridruži se akcijama

Ukoliko želiš volontirati u COOR-u pošalji nam svoje podatke i mi ćemo te kontaktirati.

Učestvuj u akcijama

Doniraj

Podrži rad COOR-a donacijom.


Doniraj COOR-u

Pošalji poruku